Luyện Rồng Nguyên Tố là gì?


Luyện Rồng Nguyên Tố là chức năng được ra mắt vào ngày 24 / 02 / 2022 với sự nâng cấp từ chú Rồng Tí Nị để nhận được em rồng cao cấp hơn.


Chức năng này có mặt tại NPC Lái Buôn Nông Trại như sau:

1. Yêu Cầu Để Luyện Rồng

Bạn cần có Rồng Tí Nị để luyện lên rồng cấp cao hơn.

Bạn chỉ có thể luyện 1 loại rồng duy nhất tại 1 thời điểm.

Nguyên liệu bao gồm Rồng Tí NịĐá Ngũ Hành:

- Rồng Nước: Rồng Tí Nị + 20 đá thủy.

- Rồng Lửa: Rồng Tí Nị + 20 đá hỏa.

- Rồng Thiên Nhiên: Rồng Tí Nị + 20 đá mộc.

- Rồng Kim Thần: Rồng Tí Nị + 20 đá kim.

- Rồng Địa Long: Rồng Tí Nị + 20 đá thổ.


2. Nhiệm Vụ Điểm Luyện Rồng

- Mỗi ngày bạn sẽ có 3 BỘ NHIỆM VỤ LUYỆN RỒNG.

- Mỗi BỘ NHIỆM VỤ LUYỆN RỒNG sẽ bao gồm 3 nhiệm vụ nhỏ.

- Mỗi nhiệm vụ nhỏ sẽ là các nhiệm vụ Góp Nông Sản, Xu, Lượng.

- Khi hoàn thành 3 nhiệm vụ nhỏ thuộc cùng 1 BỘ NHIỆM VỤ LUYỆN RỒNG, bạn sẽ nhận được 1 ĐIỂM LUYỆN RỒNG.

- Tương đương 1 ngày bạn sẽ nhận được tối đa 3 ĐIỂM LUYỆN RỒNG từ làm nhiệm vụ.

- Toàn bộ hệ thống các BỘ NHIỆM VỤ LUYỆN RỒNG và các nhiệm vụ nhỏ trực thuộc sẽ được reset mỗi ngày dù bạn có hoàn thành hay không.

3. Luyện Rồng

- Dùng ĐIỂM LUYỆN RỒNG để tiến hành luyện rồng.

- Luyện rồng sẽ có tỉ lệ thành công. Nếu thành công bạn sẽ nhận được 1% điểm hoàn thành.

- Với Rồng có độ hoàn thành dưới 30%, tỉ lệ thành công khi luyện rồng là 50%.

- Với Rồng có độ hoàn thành từ 30% => 59%, tỉ lệ thành công khi luyện rồng là 30%.

- Với Rồng có độ hoàn thành từ từ 61% trở lên, tỉ lệ thành công khi luyện rồng là 10%.

- Bạn sẽ HOÀN TẤT LUYỆN RỒNG và nhận được rồng tương ứng khi độ hoàn thành đạt 100%.

- ĐIỂM LUYỆN RỒNG phải sử dụng ngay trong ngày, qua ngày hôm sau, toàn bộ điểm sẽ bị reset về 0.

- Một ngày RỒNG CỦA BẠN chỉ luyện được lên tối đa 1% điểm hoàn thành, nếu luyện thành công thì toàn bộ số ĐIỂM LUYỆN RỒNG còn lại sẽ bị reset về 0.

- Nếu 1 ngày bạn không luyện rồng, bạn sẽ bị trừ 2% điểm hoàn thành.

- Nếu 1 ngày bạn luyện rồng nhưng thất bại không lên điểm hoàn thành, bạn sẽ bị trừ 1% điểm hoàn thành.

4. Công Dụng Set Rồng Thần

- Khi mặc Set Rồng Thần bạn sẽ nhận được x2 may mắn khi luyện rồng.


- Khi mặc Set SIÊU Rồng Thần bạn sẽ nhận được x3.5 may mắn khi luyện rồng (20% => 70%).

- NPC Hỏa Long Thần Tại sẽ hỗ trợ bạn nâng cấp từ Set Rồng Thần lên Set SIÊU Rồng Thần, bạn có thể tìm NPC này tại Khu Hawaii phía bên trái.